Close

Napínavý příběh, který ti změní život!

Příběh podnikatele, který přišel o všechno.
Příběh egoisty, který si prožil klinickou smrt.
Příběh manažera, který se ocitl na dně.
Příběh sobce, který pochopil význam života.
Příběh milionáře, který našel pravé bohatství.

Tato kniha byla napsána s čistými úmysly

a s upřímným přáním pomoci všem lidem, kteří hledají odpovědi na ty nejzákladnější lidské otázky.

Z prodeje této knihy nemám žádný zisk a ani jiný osobní prospěch.

Knihu vydávám na vlastní náklady.

Případný zisk věnuji na projekt "Tvořivá společnost", který sjednocuje miliony lidí z celého světa.

Jaké je hlavní téma knihy?

Kniha vypráví příběh úspěšného podnikatele a sebevědomého muže, který si prožil klinickou smrt, přišel o své firmy, ocitl se na psychickém dně, ale nakonec díky Prapůvodním Znalostem pochopil skutečný význam a smysl lidské existence.

O čem kniha je?

Hlavní postavou příběhu je Leon Kornel. Muž, který vybudoval mnoho prosperujících podniků a pořádal přednášky o úspěchu a finanční nezávislosti. 

Leon Kornel byl vždy přesvědčen, že drží svůj život pevně v rukou. Toužil po vlastnění velkých nadnárodních korporací. Byl odevzdán svému byznysu a neustále pracoval. Z hlediska materiálních statků měl vše, co by si běžný člověk mohl přát – rychlá auta, luxusní dům nebo drahé oblečení. Lidé ho za jeho úspěch a práci obdivovali. Leon si myslel, že ho nic nikdy nemůže zastavit. Přesto se nakonec jeho svět od základů zhroutil.

Leon se dostal do těžkých depresivních stavů. Přestal vidět světlo na konci tunelu. Upadl do zoufalství a beznaděje. 

Uprostřed rozbouřeného moře trpkých myšlenek na sebevraždu a bezvýznamnost svého žití se Leon setkal s několika lidmi, kteří mu ukázali střípky Prapůvodních Znalostí.

Tyto Znalosti přes Leonovu silnou skepsi, zatvrzelost a materiální připoutanost se staly základním vodítkem pro kardinální změnu jeho vnímání světa. 

Leon si prošel celkovou proměnou osobnosti. Od egoistického podnikatele myslícího jen na sebe se Leon stal dobrosrdečným, vyrovnaným, přátelským, laskavým a moudrým Člověkem.

Kniha Leonovu cestu k sebepoznání a osvobození zachycuje velmi podrobně a snaží se čtenáři co nejvíce přiblížit jeho zdrcující stavy i vnitřní proměny. 

Co kniha čtenáři přinese?

Kniha dává odpovědi na následující otázky:

 1. Jaká je podstata materiálního úspěchu a co to ve skutečnosti znamená “být šťastný”?
 2. Jak těžké jsou pro člověka dny, kdy přijde téměř o všechno? A jak se s touto ztrátou vyrovnat? 
 3. Co je pro člověka hlavním kořenem všech depresí, psychických problémů a vnitřních krizí?
 4. Jak může člověk sám sebe pochopit a převzít kontrolu nad svým životem?
 5. Jak pracovat s dotěrnými myšlenkami? Proč vůbec vznikají a je náročné je odehnat?
 6. Jak snadno se nechá člověk oklamat svou myslí? Co může stačit k tomu, aby člověk prozřel?
 7. Existují nástroje, které člověku pomáhají kontrolovat každý den svou myšlenkovou činnost a udržovat si stav vnitřního klidu?
 8. Proč v dnešním světě rostou počty sebevražd a lidí s duševními chorobami? 
 9. Proč jsou lidé rozděleni? Proč vznikají mezi lidmi konflikty? A proč jsou tyto informace pro každého člověka zásadní?
 10. Co může každý člověk udělat pro sebe i své nejbližší, aby se mu žilo lépe? 
 11. Jaký vliv má na člověka současný filmový, hudební, herní či mediální průmysl?
 12. Kde hledat pravá zrna Pravdy? Jaké Znalosti dnes reálně mění osudy milionů lidí a přináší jim do života velkou Moudrost?
 13. Co je ve skutečnosti duchovní svět? Může se člověk duchovně rozvíjet a přitom se nehlásit k žádnému náboženství? Co mají všechna světová náboženství společné?
 14. Jak se může člověk sám všestranně rozvíjet a kde začít?
 15. Co to znamená žít na základě pocitového vnímání a pěstovat v sobě Lásku?
 16. Jak se naučit milovat Život a žít každý den naplno?
 17. Jak se orientovat v dnešním světě? A mohou být lidé z celého světa jednotní?
 18. Mohou lidé žít v mírovém světě bez strachu o přítomnost či budoucnost?
 19. Jak takový svět vytvořit a existují dnes reálné možnosti?
 20. Co se dnes ve světě děje s klimatem? A jak změna klimatu souvisí s osobním rozvojem každého člověka?
 21. Co je to projekt “Tvořivá společnost”? 
 22. Jaké jsou perspektivy naší civilizace, když přejdeme na tvořivý formát?
Věnuj mi pouze 5 minut. Podívej se na mé video.

Kniha má 256 stran.

Cena knihy je 199 Kč.

OBJEDNÁVEJ KNIHU ZDE