Close

Jakákoliv snaha je lepší než nedělat nic.

❌ NENÍ PRAVDA, že člověk jako jedinec nemůže nic změnit!

akákoliv snaha je lepší než nedělat nic.

A každá změna začíná u jednotlivců.

Systém vynakládá obrovské úsilí pro naprogramování lidí k přesvědčení, že jakýkoliv pokus o změnu je nereálný a předem odsouzený k nezdaru.

Každý člověk, který vidí věci jinak, je ocejchován příslušnou nálepkou – “fanatik”, “sektář”, “konspirátor” nebo prostě “blázen”.

Jsou nám vnucovány programy, že člověk nemusí nic dělat. Pod touto manipulací pak vzniká pocit, že člověk za svůj život nenese už ani zodpovědnost.

To vede k tomu, že úzká skupina těch, kteří se snaží držet ve společnosti moc ve svých rukou, začínají čím dál více omezovat svobody a práva všech občanů. A to se již reálně děje. Dopady tohoto jednání pociťuje každý z nás.

Budeme dál jen slepě přihlížet a nic nedělat?

Budeme si dobrovolně pod útlakem a manipulací nechávat odebírat svou svobodu a práva?

Ne! Takhle přece žít nechceme.

Všichni jsme LIDÉ. A zasloužíme si žít důstojně. Jako Svobodné Bytosti bychom měli žít v podmínkách, kde se budeme moci plnohodnotně a všestranně rozvíjet.

Tyto podmínky si však musíme sami vytvořit. Nikdo to za nás neudělá.

A proto je načase odhodit předsudky a začít spolupracovat.

Bez spolupráce na globální úrovni nebudeme schopni čelit klimatickým katastrofám, které se již ve světě odehrávají.

Udělejte si čas a pusťte si záznam z mezinárodní konference “Globální krize. To se už týká každého”, která proběhal 24.7.2021 a byla překládána do 72 jazyků světa.

Dozvíte se velmi zásadní informace o tom, co všechno nás čeká v brzké budoucnosti, i o tom, jak se na tyto události připravovat už dnes.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *